woz-krediet

Verder is het WOZ-krediet vergelijkbaar met een doorlopend krediet. Het is eveneens een lening met een kredietlimiet zonder einddatum en, zolang u geen geld opneemt betaalt u geen rente. Zodra u geld opneemt betaalt u maandelijks rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel, oftewel die kan iedere maand wijzigen.

U betaalt iedere maand ook aflossing. Dat is een vast percentage van het openstaande bedrag. Aangezien er iedere maand een ander bedrag kan openstaan kan ook de aflossing iedere maand variëren.

Eenmaal afgeloste bedragen kunt u gewoon weer opnieuw opnemen.

De Geldboer

  • Samen met u bepaalt onze adviseur welk krediet het best bij u past.
  • Uw adviseur werkt met u samen.
  • Geen onpersoonlijke digitale omgeving waar u zelf alles moet doen.
  • Uw gegevens zijn veilig bij ons.